Je problém, když lze kopírovat čipy?


U bytových domů je častým dotazem, zda lze kopírovat čip.

Na trhu je nepřeberné množství čipů na různých frekvencích a s různým způsobem šifrování. Při rozhodování bytového domu, pro který přístup se rozhodnout, se často klade až příliš velký důraz na nemožnost kopírovat čip. Bytový dům pak platí zbytečné peníze navíc a objednává často málo rozšířené čipy. Po několika letech je téměř nemožné tyto čipy ještě koupit nemluvě o výměně čteček nebo kontrolérů v případě jejich poruchy.

Přikládat velkou váhu na nemožnost kopírovat čip má jistě smysl například u podnikového použití, kde je důležité střežit jednotlivé prostory. U bytových domů jde však často o zbytečný požadavek.

Kdo by si čip mohl kopírovat?

Cizí osoba:

Především do bytového domu je možné se dostat bez problému zazvoněním na některý zvonek s konkrétní výmluvou, nebo počkat na někoho, až půjde kolem. Je to jednodušší, než si složitě připlácet za nový čip, k jehož obstarání navíc potřebujete mít v ruce i aktivní čip, který chcete zkopírovat.

Obyvatel domu:

Pokud obyvatel domu čip potřebuje, jsme schopni jako instalační firma mu tento čip do 24 hodin dodat přímo domů. Předsedům bytových domů často dáváme sadu rezervních čipů, takže obstarání nového čipu může být pro uživatele otázkou několika minut. Pro obyvatele je tak mnohem jednodušší oslovit předsedu, nebo přímo instalační firmu s tímto požadavkem, než shánět firmu, která tyto čipy kopíruje. Navíc se při kopírování vystavuje riziku, že při odstranění jednoho ztraceného čipu ze systému se zároveň odstraní i všechny jeho duplikované čipy. Pokud správce zaznamená cizí osoby vcházet na čip, není nic jednoduššího, než se v daný čas podívat do systému, komu čip patří a tento čip následně odstranit.

Funkce čipu u bytových domů

Elektronický přístupový systém má především funkci ochrannou, kdy má zabránit náhodným kolemjdoucím či bezdomovcům dostat se do domu. Zároveň uživatelům zjednodušuje vstup. Zabezpečení proti krádeži řeší spíše kamerové systémy. Z 80% jsou krádeže způsobené lidmi z domu, nebo jejich přáteli.